klubseniora

Dzisiaj przekazaliśmy Nyskiemu Pogotowiu Opiekuńczo-Adopcyjnemu dla zwierząt ŁAPA dary zebrane podczas zorganizowanej przez nas zbiórki. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom! Szczególne podziękowania należą się Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie, Zespołowi Szkół w Paczkowie, mieszkańcom Paczkowa oraz Trzeboszowic za ogromne zaangażowanie w akcję.