klubseniora

Instruktor: Dariusz Orłowski

Serdecznie zapraszamy osoby wykazujące predyspozycje do śpiewania a także chęć do systematycznej pracy na zajęcia wokalne do Domu Plastyka. Dzięki osiąganiu coraz doskonalszej techniki wokalnej, zajęcia przygotowują do udziału w różnego rodzaju konkursach piosenki, występach scenicznych oraz organizowanych imprezach kulturalnych. Ciekawy repertuar  zróżnicowany pod względem : charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej, praca nad emisją głosu, dykcją, recytacją, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym to wszystko czeka na Ciebie!!!