klubseniora

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i wykonującą obowiązkowe zadania gminy m.in. w zakresie wychowania estetycznego, upowszechniania wartości kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz przygotowania oferty kulturalnej.

Działalność prowadzona jest w Ośrodku Kultury w Paczkowie oraz siedmiu filiach położonych na terenie Gminy Paczków: Wiejskie Domy Kultury - w Trzeboszowicach, Kamienicy, Dziewiętlicach, Świetlice Wiejskie – w Unikowicach, Gościcach , Kinie Kopernik oraz Domu Plastyka. Do podstawowych zadań OKiR należy: rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwój świadomości kulturowej i pielęgnowanie dziedzictwa narodowego.

OKiR prowadzi działalność kulturalną oraz marketingową, handlową i usługową w zakresie kultury, edukacji, turystyki i rekreacji poprzez: organizację spektakli, koncertów, imprez rozrywkowych, turystycznych, rekreacyjnych i promocyjnych, wystaw, projekcji filmów oraz pozostałych imprez widowiskowych, prowadzenie kółek artystycznych, zajęć w zespołach wspierających amatorski ruch artystyczny.

 

Dyrektorzy Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie

  • Tadeusz Ekstein (1967 - 1968)
  • Jerzy Wyszyński (1968 - 1969)
  • Henryk Romańczyk (1969 - 2010)
  • Andrzej Kłoczko (2010 - …