klubseniora

Dwie zdolne "artystyki" uczęszczające na zajęcia plastyczne otrzymały nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. "Niechaj prowadzi nas gwiazda"