klubseniora

Instruktor: Łukasz Przepióra

Paczkowska Orkiestra Dęta powstała w 2012r., obecnie zrzesza 20 muzyków - mieszkańców Gminy Paczków. Orkiestra dęta powstała z inicjatywy Andrzeja Kłoczko – dyrektora Ośrodka Kultury. Orkiestra swoje umiejętności zaprezentowała podczas różnego rodzaju imprez i uroczystości organizowanych w naszym mieście.

Repertuar jaki prezentuje zespół składa się z kanonu muzyki rozrywkowej, filmowej, jazzowej, klasycznej, a także marszów, utworów okolicznościowych oraz patriotycznych. Dzięki pozyskaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie zrealizował projekt pn. „Kultywowanie Tradycji Muzycznych poprzez Reaktywację Paczkowskiej Orkiestry Dętej - zakup instrumentów, muzycznych i strojów galowych”. Zakupiony sprzęt umożliwił poszerzenie składu, posłużył nauce gry, kształceniu słuchu, a stroje galowe podniosły estetykę i ujednoliciły wygląd muzyków. 

 

  • DSC_4397
  • DSC_4979
  • DSC_6044
  • DSC_6419
  • DSC_9077