klubseniora

O nas

Ośrodek Kultury i Rekreacji

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i wykonującą obowiązkowe zadania gminy m.in. w zakresie wychowania estetycznego, upowszechniania wartości kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz przygotowania oferty kulturalnej.

Czytaj więcej: Ośrodek Kultury i Rekreacji