klubseniora

Zajęcia plastyczne

Instruktorzy: Maria Głębicka, Justyna Jaśkiewicz

Twórz, ucz się i rozwijaj!!! Pod takim hasłem odbywają się lekcje rysunku, malarstwa, rzeźby i grafiki  w kameralnych grupach, w przyjaznej atmosferze w salach Domu Plastyka. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży, która zdecydowana jest rozwijać swój talent artystyczny i kształtować swoją indywidualność w sferze wypowiedzi twórczej.

Czytaj więcej: Zajęcia plastyczne

Nauka gry na gitarze

Instruktor: Dariusz Orłowski

Zapraszamy wszystkich chętnych chcących rozwijać swoje umiejętności muzyczne na lekcje gry na gitarze. Celem indywidualnych spotkań  jest poznawanie i doskonalenie technik gitarowych w oparciu o wybrane ćwiczenia. Program dostosowany jest do wieku i zdolności każdego uczestnika. Zajęcia odbywają się w Domu Plastyka w poniedziałki i wtorki w indywidualnie ustalonych godzinach.