klubseniora

  • 1
  • 2

WDK TRZEBOSZOWICE

WDK Trzeboszowice

Instruktor: Katarzyna Kamińska

Wiejski Dom Kultury w Trzeboszowicach prowadzi działania mające na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży oraz propagowanie alternatywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież wiejską. Różnorodne formy pracy WDK pozwalają na szeroki wybór zajęć.

Czytaj więcej: WDK Trzeboszowice