klubseniora

 • 1
 • 2

Instruktor: Katarzyna Kamińska

Wiejski Dom Kultury w Trzeboszowicach prowadzi działania mające na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży oraz propagowanie alternatywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież wiejską. Różnorodne formy pracy WDK pozwalają na szeroki wybór zajęć.

Między innymi prowadzone są:

 • zajęcia komputerowe dla młodzieży,

 • zajęcia tańca ludowego,

 • zajęcia plastyczne,

 • gry i zabawy.

  Nie można zapomnieć o organizowanych imprezach, spotkaniach okolicznościowych np.:

 • „Barbórka” - rozmowy na temat bezpiecznej pracy górników

 • „Tłusty Czartek” spotkanie dla emerytów i rencistów,

 • spotkania Rady Sołeckiej.

W placówce odbywają się bezpłatne zajęcia taneczne oraz muzyczno - wokalne w ramach projektu pn. "Prowadzenie Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego Raczyna". Na zajęciach dzieci uczą się piosenek ludowych oraz tańca ludowego. Przy Wiejskim Domu Kultury działa filia Biblioteki Publicznej, która ma do spełnienia wobec czytelników wiele zadań społecznych. Przypominanie o ich tożsamości i kulturalnym dorobku środowiska, ukazywanie wartości oraz tradycji lokalnych, budowanie więzi międzyludzkich i zachęcanie ich do rozwoju intelektualnego. Biblioteka jest czynna we wtorki, czwartki oraz piątki w godz.15°°-19°°.