klubseniora

  • 1
  • 2

Instruktor: Elżbieta Wolska

Wiejski Dom Kultury w Kamienicy prowadzi szereg zajęć propagujących aktywne spędzanie czasu oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie kulturalne wsi. Młodsze pokolenia mają możliwość uczestnictwa w zajęciach cyklicznych organizowanych na podstawie wcześniej opracowanego planu pracy.

Wiejski Dom Kultury w Kamienicy od kilkunastu lat prężnie bierze udział w organizowaniu Wiejskich Dożynek. Do tradycji tej uroczystości można zaliczyć korowód, którego uczestnikami m. in. są dzieci i młodzież a także panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas korowodu dzieci pod przewodnictwem opiekuna z WDK śpiewem zapraszają mieszkańców do udziału w festynie dożynkowym, którego celem jest kultywowanie tradycji i przekazywanie jej młodszym pokoleniom. W placówce we wtorki o godz. 13.00 odbywają się zajęcia taneczne dla dzieci. Dorośli z kolei mogą rozwijać swoje pasje muzyczne w zespole śpiewaczym "Ale Babki Plus". Przy Wiejskim Domu Kultury działa filia Biblioteki Publicznej, która ma do spełnienia wobec czytelników wiele zadań społecznych. Przypominanie o ich tożsamości i kulturalnym dorobku środowiska, ukazywanie wartości oraz tradycji lokalnych, budowanie więzi międzyludzkich i zachęcanie ich do rozwoju intelektualnego. Biblioteka jest czynna we wtorki i czwartki w godz. 11.00 - 19.00