klubseniora

 • 1

Instruktor: Agnieszka Mazur

WDK w Dziewiętlicach organizuje różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Szeroki wachlarz zajęć i imprez okolicznościowych pozwala na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży.

W każdym miesiącu przewidziane są atrakcyjne zajęcia dla różnych grup wiekowych. Między innymi zaplanowano imprezy okolicznościowe takie jak:

 • „Dzień Dziecka”,

 • dyskoteki tematyczne,

 • „Dzień Seniora”,

 • Andrzejki.

  Oprócz imprez okolicznościowych prowadzone są cyklicznie:

 • zajęcia plastyczne,

 • zajęcia taneczne,

 • gry i zabawy,

 • tkactwo i rzeźba.

WDK współpracuje m.in. z Radą Sołecką, z zespołem śpiewaczym „Dziewiętliczanki”, z zespołem ludowym „Pieśni i Tańca Nysa”. Wszelka praca WDK ma na celu krzewić uczestnictwo w kulturze młodszych pokoleń oraz rozpowszechniać aktywny sposób spędzania wolnego czasu mieszkańców wsi. Przy Wiejskim Domu Kultury działa filia Biblioteki Publicznej, która ma do spełnienia wobec czytelników wiele zadań społecznych. Przypominanie o ich tożsamości i kulturalnym dorobku środowiska, ukazywanie wartości oraz tradycji lokalnych, budowanie więzi międzyludzkich i zachęcanie ich do rozwoju intelektualnego. Biblioteka jest czynna we wtorek, czwartek i piątek w godz. 16.00 - 20.00.