klubseniora

Pomieszczenie może być wykorzystane przy organizacji różnego rodzaju prezentacji, wystaw, wernisaży itp.

Istnieje możliwość wstawienia krzeseł, stołów i innego sprzętu, w miarę potrzeb użytkownika.

hol kina 1 hol kina 2