Działająca w Ośrodku Kultury Młodzieżowa Inicjatywna Grupa (MIG) Alterna-tywni powstała w celu angażowania młodzieży w życie społeczno- kulturalne miasta i gminy, poprzez prowadzenie akcji skierowanych do różnych grup wiekowych.

Zaczynając od animacji dla dzieci przedszkolnych, pobudzanie paczkowskiej młodzieży do aktywnego i kreatywnego działania i rozwoju, po aktywizację Seniorów (stała współpraca z Klubem Seniora). Różnorodność zainteresowań członków grupy pozwala na podjęcie przedsięwzięć na wielu płaszczyznach. Alterna-tywni przy współpracy z pracownikami Ośrodka Kultury i Rekreacji organizują warsztaty tematyczne, stwarzają warunki do rozwijania talentów artystycznych, kreują i biorą udział w organizacji wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych mających na celu przyciągnięcie jak nawiększej liczby uczestników różnych grup wiekowych. Grupa otwarta jest na nowych członków oraz pomysły zapraszamy wszystkich młodych, kreatywnych paczkowian do współpracy, spotkania MIG-u odbywają się w każdą środę o 19.00  w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury i Rekreacji.

  • DSC_1832
  • DSC_1833
  • DSC_1834